Vår värdegrund

Vi strävar efter att erbjuda en verksamhet där allt vi gör präglas av våra värderingar och där våra aktiviteter kännetecknas av högsta tänkbara service.

Våra värderingar präglas av följande ledord

  • Alla är lika mycket värda
  • Alla ska känna trygghet; vi hjälper varandra och visar omsorg
  • Vi är snälla och hjälpsamma mot varandra
  • Vi ska stärka barns och ungdomars framtidstro
  • Alla ska ta ansvar, både personligt och gemensamt
  • Vi uttrycker oss på ett vänligt sätt till varandra
  • Ingen ska behöva känna sig utanför
  • Vi ska stimulera barns och ungdomars engagemang


Vi firar vårt 11 års jubileum

Många fina minnen har fångats på bild och video och representerar en del av vad vi gemensamt åstadkommit.

Det hela har handlat om att skapa gemenskap, inspiration och förhoppningsvis ingivit ”framtidstro” och hopp i mångas ungas hjärtan.

Följ oss i Sociala medier


Våra sponsorer


Ett stort tack till våra sponsorer för allt stöd genom åren.

Amo Obaida