Idrott främjar folkhälsan och barn som är aktiva inom idrott löper mindre risk att hamna i utanförskap. Idrottande barn lyckas bättre i skolan och ökar självkänslan och glädjen i livet.

Amo Obaida

Välkommen till oss!

Pressmeddelande – ”Tennis med Amo Obaida” Läggs nedLäs mer här

Målet med Amo Obaida är att tillsammans med skolorna och våra samverkanspartner öka samhörigheten och gemenskapen mellan barn och ungdomar som ofta har olika bakgrund. Barnen är delaktiga i aktiviteten och får möjlighet till att få prova på tennis och andra sporter på lika villkor oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund. Förutom att barnen blir bättre på att utöva idrott har vi lyft fram nyckelord som respekt, ödmjukhet och samarbete.

Vi firar vårt 11 års jubileum

Många fina minnen har fångats på bild och video och representerar en del av vad vi gemensamt åstadkommit.

Det hela har handlat om att skapa gemenskap, inspiration och förhoppningsvis ingivit ”framtidstro” och hopp i mångas ungas hjärtan.

Följ oss i Sociala medier


Våra sponsorer


Ett stort tack till våra sponsorer för allt stöd genom åren.

Amo Obaida