Hur vi arbetar


Ansvarig för projektet är Obaida Alramahi som är erfaren tränare på Upsala Tennisklubb. Obaida har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, både svenskfödda och med utländsk bakgrund samt har stort förtroende bland invandrargrupper då han för många är en förebild och ett känt ansikte i Uppsala.

Obaida har arbetat som övervakare inom kriminalvården och har därmed också erfarenhet att hantera svåra situationer och van att uppmuntra individer med ett trassligt förflutet.

Projektledarens arbetsområden kommer vara där barnen och ungdomarna finns, som skolor och utsatta stadsdelar. Verksamheten ska alltså inte primärt vara på UTK-hallen utan ska också vara en uppsökande verksamhet för att fånga upp intresset ute bland ungdomarna.

Genomförandet av träningen görs med portabla nät, linjer målas med kritor eller när spel sker inomhus med färdiga linjer samt med bollar och racketar.

Den uppsökande verksamheten riktar sig till årskurs 1-6. I samarbetet med fritidsgårdar har vi vänt oss till barn i åldrarna 9-12 år och ungdomar mellan 13-18 år.


Vi firar vårt 11 års jubileum

Många fina minnen har fångats på bild och video och representerar en del av vad vi gemensamt åstadkommit.

Det hela har handlat om att skapa gemenskap, inspiration och förhoppningsvis ingivit ”framtidstro” och hopp i mångas ungas hjärtan.

Följ oss i Sociala medier


Våra sponsorer


Ett stort tack till våra sponsorer för allt stöd genom åren.

Amo Obaida