Det började i Gottsunda 2011


Obaida och en kompis satt och fikade i Gottsunda Centrum. Under fikastunden kom det hela tiden fram leende ungdomar och hälsade på Obaida, samtliga var av utländsk härkomst. Integration hade blivit ett omtalat ämne i den politiska debatten i Sverige.

Frågan är aktuell inte minst här i Uppsala som har en stor andel invånare med utländsk bakgrund. Under idrottens gemensamma regler är alla barn och ungdomar lika mycket värda. Vem du gillar eller vad dina föräldrar tjänar spelar ingen roll. Idrotten skapar mötesplatser över gränser som vårt samhälle behöver mer än någonsin.

Vi bedriver aktiviteter i Gottsunda, Sävja, Gränby och Stenhagen, dessa är samtliga stadsdelar som har en stor andel befolkning av utländsk härkomst.

Under idrottens vingar deltar alla under samma villkor och vi gör inte skillnad på någon, oavsett härkomst eller social status. Sådana här projekt visar inte bara på den glädje idrott kan ge, utan den glädje vi kan finna i att vara tillsammans, på lika villkor.

Då föddes idén till att starta ett integrationsprojekt i Upsala Tennisklubb. Idén presenterades först för klubbens styrelse som var positiv. Därefter presenterades idén för Uppsala kommun, också med positiv respons. Kommuner söker med ljus och lykta efter fungerande långsiktiga integrationsprojekt.


Syfte och Mål

Med ett omfattande integrationsprojekt ämnar Upsala Tennisklubb genom integrationsprojektet Amo Obaida öka tennisintresset och därmed integrera barn och ungdomar med utländsk bakgrund från utsatta socioekonomiska områden i Uppsala. Denna målgrupp väljer annars många gånger bort idrott i allmänhet och tennis i synnerhet av ekonomiska skäl.

Idrott främjar folkhälsan och barn som är aktiva inom idrott löper mindre risk att hämna i utanförskap. Idrottande barn lyckas bättre i skolan och ökar självkänslan och glädjen i livet. Tennisen är ett positivt tidsfördriv samt en inkörsport till den svenska idrottsrörelsen – ett liv inom idrott (som utövare, ledare, funktionär) integrerat i det svenska samhället.

Målet är att tillsammans med skolorna och våra samverkanspartner öka samhörigheten och gemenskapen mellan barn och ungdomar som ofta har olika bakgrund. Barnen är delaktiga i aktiviteten och får möjlighet till att få prova på tennis på lika villkor oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund. Förutom att barnen blir bättre på att utöva sporten har vi lyft fram nyckelord som respekt, ödmjukhet och samarbete.

Bland vårt viktigaste mål har varit att implementera betydelsen av gott uppförande och hur viktigt det är med ett positivt bemötande.

När man visar respekt och behandlar andra väl så får man det tillbaka. Barnen och ungdomarna har varit i centrum, de har blivit sedda och blivit bemötta på ett vänligt och respektfullt sätt. Genom projektet hoppas Upsala tennisklubb ta tillvara det mångkulturella Sverige som en tillgång för svensk idrott. Vi hoppas att genom projektledarens erfarenheter samt genom den uppsökande verksamheten ut till fritidsgårdarna kunna få fler barn och ungdomar med utländsk bakgrund att söka sig till vår tennisklubb. Vårt mål är också att få in fler tjejer med utländsk bakgrund att vilja prova på att spela tennis. Amo Obaida skapar goda förutsättningar för att de ska kunna idrotta på deras egna villkor under miljöer som de känner sig trygga vid.


Vi firar vårt 11 års jubileum

Många fina minnen har fångats på bild och video och representerar en del av vad vi gemensamt åstadkommit.

Det hela har handlat om att skapa gemenskap, inspiration och förhoppningsvis ingivit ”framtidstro” och hopp i mångas ungas hjärtan.

Följ oss i Sociala medier


Våra sponsorer


Ett stort tack till våra sponsorer för allt stöd genom åren.

Amo Obaida